Prosjektbeskrivelse

Ned felling av gamle gulvbord i skifergulv. Gulvbordet som er nedfelt ble revet ved renovering av bjelkelag i tilstøtende stue.
Oppdragsgiver ønsket å bevare de gamle materialene, som bl.a. også ble benyttet til belistning.